Teollisuus

   
Tyyppi Kohde
Kasvihuone Famifarm, Järvikylän puutarha, laajennuksia yms. projekteja 1995 - 2018
Kasvihuone Partaharjun puutarha, laajennuksia yms projekteja 2011 - 2018
Kasvihuone Mestariviljelijät Juva laajennus v-2009
Kasvihuone Turakkalan puutarhat, biokaasun tuotantolaitos v-2010
   
Varavoimajärjestelmä Carelian Caviar Oy, Varkaus
Varavoimajärjestelmä UPM-10, Joroinen
Varavoimajärjestelmä Finnforel Oy, Varkaus
Varavoimajärjestelmä Kangaslammin Jätevedenpuhdistamo
Varavoimajärjestelmä Varkauden Jätevedenpuhdistamo
Varavoimajärjestelmä Famifarm Oy
Varavoimajärjestelmä Vaalijalan kuntayhtymä, Neonpelto Pieksämäki
Varavoimajärjestelmä Varkauden kaupunki
   
Kalankasvattamo Carelian Caviar sammen kasvatus, laajennus 3 ja laajennus 4 (Kiertovesilaitos)
Kalankasvattamo Finnforel Oy, kirjolohen kasvatus v-2017 (kiertovesilaitos)
Kalan jalostamo Saimaan tuore (ent. Savokala) v-2010
   
Akkutehdas Eurobean batteries, Varkauden akkutehdas
Saha teollisuus Iisalmen saha
   
Teollisuushalli Maint Partner, Varkaus, v-2009
Teollisuushalli Savopak Oy, Kuvansi, v-2001
Teollisuushalli Alufer halli Joroinen, v-2010
Teollisuushalli Bestline Oy, Varkaus, v-2010
Teollisuushalli Artic Machine, Suonenjoki v-1997
Teollisuushalli Luttilan Metalli, Varkaus
Teollisuushalli Jormet, joroinen
Teollisuushalli Kojex Oy, Joroinen
Teollisuushalli CAE hallin laajennus v-1996, Varkaus
Teollisuushalli Hackman hallilaajennus v-1996, Leppävirta
Teollisuushalli Teemastek
Teollisuushalli Riikinvoima Oy, v-2018
   
Teollisuudelle tehtyjä AFT, CAE, StoraEnso, Foster Wheeler Energia Oy, Andriz, Sumitomo